Informacja o ochronie danych osobowych

Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 podejmuje wszelkie środki ostrożności zapewniające bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej.

 

Listę serwisów i ich dane kontaktowe znaleźć można na stronie, korzystając z narzędzia „Znajdź serwis”.

 

W jakim celu korzystamy z Twoich danych osobowych?

Zbieramy Twoje dane osobowe w chwili, gdy wypełniasz formularz na naszej stronie internetowej, kontaktujesz się z nami mailowo, przez telefon, chat lub w inny sposób. Możemy również uzyskać dodatkowe informacje na Twój temat w szczególności za pośrednictwem innych podmiotów należących do naszej grupy.

Z Twoich danych osobowych korzystamy w następującym celu:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Obsługa wniosku o udzielenie informacji

Podstawą prawną przetwarzania jest stosunek przedumowny wynikający ze zgłoszonego przez Ciebie zapytania.

Obsługa roszczeń

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (doskonalenie naszych produktów i usług i zapobieganie działaniom prawnym)

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (doskonalenie naszych produktów i usług).

Monitorowanie naszych działań (sprawozdawczość)

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (ocena wyników naszej działalności oraz doskonalenie naszych produktów i usług).

Odpowiadanie na zgłoszenia dotyczące praw związanych z Twoimi danymi osobowymi (zob. część „Twoje prawa”)

Podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny obejmujący weryfikację Twojej tożsamości.

 

Zasadniczo zobowiązujemy się zbierać tylko takie dane osobowe, które są niezbędne dla poszczególnych celów przetwarzania przez nas Twoich danych.

Obowiązkowe informacje w wypełnianych przez Ciebie formularzach zostały specjalnie oznaczone. Przekazanie takich danych jest konieczne w celu realizacji Twojego zgłoszenia lub wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego. W przypadku odmowy przekazania niezbędnych danych nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zgłoszenia. Inne informacje służą do tego, by Cię lepiej poznać, w szczególności w celu przesyłania spersonalizowanych informacji reklamowych, w związku z czym ich przekazanie jest dobrowolne. Takich danych nie musisz podawać.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zgodnie z przepisami zobowiązujemy się do przechowywania Twoich danych osobowych wyłącznie przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów przetwarzania.

W celu wyznaczenia okresu przechowywania danych stosujemy w szczególności następujące kryteria:

 • Okres obowiązywania umowy, jeżeli zawarłeś umowę z RENAULT lub serwisem,
 • Czas niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia lub roszczenia.
 • Okres, w którym aktywne jest Twoje konto użytkownika (jeśli otworzyłeś takie konto) z wyjątkiem braku aktywności w okresie 3 lat,
 • W przypadku gdy interesują Cię nasze reklamy,
 • Konieczność przechowania danych historycznych dotyczących Twojej interakcji z nami dla potrzeb prawidłowego zarządzania naszymi relacjami handlowymi,
 • Wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

Zobowiązani jesteśmy do przechowywania w archiwum niektórych Twoich danych osobowych na wypadek podjęcia działań prawnych, przez okres konieczny ze względu na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane osobowe dotyczące Użytkownika, jak imię i nazwisko, adres email i niektóre informacje dotyczące Pojazdu, są niezbędne w celu umożliwienia otwarcia konta przez Użytkownika, korzystania przez niego z Usług oraz otrzymywania ofert nowych usług i produktów w przypadku wyrażenia zgody. Dane osobowe mogą być przekazywane do serwisu wybranego przez Użytkownika, a także działającym na terytorium Unii Europejskiej i poza nim podwykonawcom RENAULT, których obowiązuje umowa w sprawie zachowania poufności. Poza tym RENAULT może przekazywać dane osobowe upoważnionym podmiotom zewnętrznym w przypadku takiej konieczności w celu wypełnienia obowiązku prawnego, bądź wykonania decyzji administracyjnej lub sądowej.

W możliwie jak najszerszym zakresie Twoje dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ponieważ jednak niektórzy nasi usługodawcy mają siedzibę w krajach poza EOG, Twoje dane osobowe są przetwarzane w takich krajach. W niektórych takich krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Unii Europejskiej. W takich przypadkach dokładamy szczególnych starań, by zapewnić, żeby przekazywanie danych było zgodne z przepisami rozporządzenia i następowało z zachowaniem zabezpieczeń w celu ochrony Twojej prywatności, podstawowych praw i wolności równoważnych w stosunku do zasad zapewnianych przez Unię Europejską (w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską). Wystarczy, że zgłosisz zapytanie na adres wskazany w części „Twoje prawa”, a prześlemy Ci dodatkowe informacje dotyczące takiego przekazania danych (w szczególności standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską).

Możemy również być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych osobom trzecim w celu spełnienia obowiązku prawnego bądź wykonania decyzji administracyjnej lub sądowej.

 

Twoje prawa

 

Przysługuje Ci szereg praw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania ich kopii.
 • Prawo sprostowania w przypadku, gdy Twoje dane okażą się błędne lub nieaktualne, co umożliwi nam spełnienie obowiązku posiadania Twoich aktualnych danych.
 • Prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), które może być ograniczone w przypadku naszych obowiązków umownych lub prawnych.
 • Prawo do przeniesienia Twoich danych, tj. prawo otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie komputerowym oraz prawo ich przekazania do innego administratora danych.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją z wyjątkiem przypadków związanych z rejestracją Twojego zgłoszenia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach przewidzianych w przepisach.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przesyłania informacji handlowych (w tym profilowania w przypadku jego stosowania).
 • Prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w odniesieniu do celów, dla których uzyskaliśmy Twoją zgodę.

Masz również możliwość określenia ogólnych lub szczegółowych wytycznych dotyczących niektórych zasad przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych w przypadku śmierci. Takie wytyczne możesz w każdej chwili zmienić lub wycofać. Możesz nas poinformować o takich szczegółowych wytycznych, pisząc na wyżej wskazany adres.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz się z nami skontaktować, korzystając z zakładki „Kontakt” lub pod mailem renault.iod@renault.com.pl jednoczesną weryfikacją swojej tożsamości.

Przysługuje Ci prawo bezpłatnej rejestracji na liście sprzeciwu Bloctel zarządzanej przez spółkę Opposetel, aby nikt nie kontaktował się z Tobą telefonicznie w celach handlowych – na stronie https: //conso.bloctel .com

Przysługuje Ci również prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przed zgłoszeniem skargi zachęcamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli wspólnie rozwiązać problem.

 

Link do pozostałych informacji

Możemy również zbierać w sposób automatyczny informacje techniczne na Twój temat, kiedy odwiedzasz stronę motrio.com, w tym informacje dotyczące Twojego adresu IP i ustawień przeglądarki, wykorzystując w tym celu pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji na ten temat przedstawiono w naszej polityce plików cookies.

Zmiana informacji dotyczących ochrony Twoich danych osobowych

Niniejsze informacje mogą okresowo podlegać zmianom. W koniecznych przypadkach powiadomimy Cię o takich zmianach, ewentualnie zwracając się do Ciebie o wyrażenie zgody. Zachęcamy do sprawdzania informacji przy każdej wizycie na stronie w celu zapoznania się z najnowszą wersją.