Kontakt

Użyj formularza kontaktowego i prześlij nam wiadomość.

Twoje dane kontaktowe

Jesteś
Stan cywilny*
Nazwisko*
Imię*
E-mail*
Warsztat
Telefon
*Pola obowiązkowe

Twoja wiadomość*

Temat*
Wiadomość
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.: prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu: - odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, gdzie uzasadnionym interesem jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza oraz udzielanie informacji o świadczonych usługach i sprzedawanych produktach; wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji reklamacji w przypadku jej zgłoszenia za pomocą niniejszego formularza. Podanie danych dotyczących reklamacji jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rozpatrywania reklamacji. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W ramach procesu reklamacji Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie rozpatrywania i realizacji reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody. Dane będą przekazane do Renault SAS oraz podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, agencjom marketingowym, serwisantom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności w odniesieniu do profilowania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Panią/Panem) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji jednego ze swoich praw proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.